عید سعید فطر مبارک :)
عید سعید فطر مبارک :)
دومین نشست علمی فضای مجازی
دومین نشست علمی فضای مجازی
همایش مدیریت فرهنگی و استفاده صحیح از فضای مجازی
همایش مدیریت فرهنگی و استفاده صحیح از فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی نوجوان

29,600 تومان

حامی کودک

29,600 تومان

پکیج فضای مجازی والدین

24,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش مهارت های هفتگانه ICDL 2016

39,600 تومان

آموزش CorelDRAW X7

18,500 تومان

Excel Function 2013

33,500 تومان

آموزش SPSS 23

18,500 تومان