مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی نوجوان

37,000 تومان

حامی کودک

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش پاسکال

18,500 تومان

آموزش فلش CC

18,500 تومان

آموزش HTML5

18,500 تومان

آموزش Outlook 2016

18,500 تومان

Excel Function 2013

33,500 تومان

آموزش MCITP(70-640)

18,500 تومان