مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی نوجوان

37,000 تومان

حامی کودک

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش متلب 2016

18,500 تومان

آموزش Outlook 2016

18,500 تومان

آموزش CorelDRAW X7

18,500 تومان

آموزش HTML5

18,500 تومان

آموزش AutoCad 2016

18,500 تومان