جورچین فلفل ها
جورچین فلفل ها
بررسی قابلیت جدید اپل
بررسی قابلیت جدید اپل
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی کودک

37,000 تومان

حامی نوجوان

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش Outlook 2016

18,500 تومان

آموزش AutoCad 2016

18,500 تومان

آموزش فلش CC

18,500 تومان

آموزش visual c# 2013

18,500 تومان