اخبار

۰۹ آذر ۹۵      [تعداد نمایش : 169]
1 - 0
کارگاه آموزشی بشارت
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک ; کارگاه آموزشی مدیریت فرهنگی و استفاده صحیح از فضای مجازی روز سه شنبه مورخ: 1395/09/2 با حضور جمعی کثیری از خانواده های محترم منطقه 11 شهر تهران به همت مسئولین محترم فضای مجازی گروه پیشگامان صفر و یک برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی سرفصل های بازیهای رایانه ای ، شبکه های اجتماعی ...

۰۹ آذر ۹۵      [تعداد نمایش : 141]
0 - 0
کارگاه آموزشی شهیدان رامشه
                                                                                                               به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک ; کارگاه آموزشی مدیریت فرهنگی و استفاده صحیح از فضای مجازی روز سه شنبه مورخ: 1395/09/07 با حضور جمعی از خانواده های محترم و مدیران منطقه 2 شهر تهران به همت مسئولین محترم فضای مجازی گروه ...

۰۹ آذر ۹۵      [تعداد نمایش : 132]
0 - 0
جلسه آموزشی سیزده رجب
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک ; کارگاه آموزشی مدیریت فرهنگی و استفاده صحیح از فضای مجازی روز چهارشنبه مورخ: 1395/09/03 با حضور جمعی  از خانواده های محترم و مدیران منطقه 2 شهر تهران به همت مسئولین محترم فضای مجازی گروه پیشگامان صفر و یک برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی سرفصل های بازیهای رایانه ای ، شبکه های اجتماعی ...

۰۹ آذر ۹۵      [تعداد نمایش : 119]
0 - 0
کارگاه اموزشی مجتمع تهرانی
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک ; کارگاه آموزشی مدیریت فرهنگی و استفاده صحیح از فضای مجازی روز دوشنبه مورخ: 1395/08/17 با حضور جمعی کثیری از خانواده های محترم و مدیران منطقه 2 شهر تهران به همت مسئولین محترم فضای مجازی گروه پیشگامان صفر و یک برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی سرفصل های بازیهای رایانه ای ، شبکه های ...

۰۹ آذر ۹۵      [تعداد نمایش : 239]
1 - 0
کارگاه آموزشی حضرت فاطمه (س)
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک ; کارگاه آموزشی مدیریت فرهنگی و استفاده صحیح از فضای مجازی روز سه شنبه مورخ: 1395/09/06 با حضور جمعی از خانواده های محترم و مدیران منطقه 11 شهر تهران به همت مسئولین محترم فضای مجازی گروه پیشگامان صفر و یک برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی سرفصل های بازیهای رایانه ای ، شبکه های ...