برنامه های رادیویی

۲۵ آبان ۹۵      [تعداد نمایش : 324]
10 - 0
گفتگوی فرزاد حسنی و داود گودرزی در مورد فضای مجازی
برنامه تولیدی رادیو جوان با گروه پیشگامان صفر و یک موضوع فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی. فرزادحسنی و داود گودرزی در آیتم هفته پیش چطور بود برنامه اینجا شب نیست در مورد فضای مجازی گفتگو می کنند.               ............................................................................................................................................................................................................................... برنامه 1395/10/23 گفتگوی داود گودرزی کارشناس رسانه ای صداوسیما و فضای مجازی گروه پیشگامان صفر و یک  مجری رادیو جوان: فرزاد حسنی پخش برنامه : برنامه 1395/10/16 گفتگوی داود گودرزی ...
۲۵ آبان ۹۵      [تعداد نمایش : 92]
4 - 0
مصاحبه رادیو ایران
برنامه  گفتگوی داود گودرزی کارشناس رسانه ای صداوسیما و فضای مجازی گروه پیشگامان صفر و یک    پخش برنامه :