برنامه های تلویزیونی

۲۲ دی ۹۵      [تعداد نمایش : 91]
1 - 0
بیماری RSI و انتخاب بازی مناسب برای کودکان
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.18 روز شنبه ساعت 15 برای چهارمین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...
۲۲ دی ۹۵      [تعداد نمایش : 92]
1 - 0
تاثیر بازی‌های رایانه‌ای در خانواده
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.11 روز شنبه ساعت 15 برای سومین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...
۰۴ دی ۹۵      [تعداد نمایش : 187]
6 - 0
شبکه های اجتماعی
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.11 روز شنبه ساعت 15 برای دومین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...
۲۹ آذر ۹۵      [تعداد نمایش : 163]
7 - 0
فضای مجازی
به گزارش روابط عمومی گروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.09.28 روز شنبه ساعت 15 برای اومین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...