ماجراجویی با عجیب ترین کلمات فارسی
ماجراجویی با عجیب ترین کلمات فارسی
هوش مصنوعی گوگل به یاری قلب ها می آید
هوش مصنوعی گوگل به یاری قلب ها می آید
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی کودک

37,000 تومان

حامی نوجوان

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش CorelDRAW X7

18,500 تومان

آموزش SPSS 23

18,500 تومان

آموزش فلش CC

18,500 تومان

آموزش Outlook 2016

18,500 تومان

آموزش Visio 2016

18,500 تومان