مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
  • گزارش سمینارها
  • برنامه های رادیویی
  • برنامه های تلویزیونی

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

آموزش AutoCad 2016

18,500 تومان

آموزش SPSS 23

18,500 تومان

آموزش CorelDRAW X7

18,500 تومان

آموزش visual c# 2013

18,500 تومان

آموزش Visio 2016

18,500 تومان