مسابقه با ماشین های سنگین
مسابقه با ماشین های سنگین
طرح اینترنت ماهواره ای با پرتاب فالکون
طرح اینترنت ماهواره ای با پرتاب فالکون
مدیریت کودکان در فضای مجازی
مدیریت کودکان در فضای مجازی
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
راهکار استفاده صحیح از فضای مجازی برای نوجوانان
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
کنترل از راه دور فرزندان در فضای مجازی
  • برنامه های تلویزیونی
  • برنامه های رادیویی
  • گزارش سمینارها

بسته های آموزشی استفاده صحیح از فضای مجازی

حامی کودک

37,000 تومان

حامی نوجوان

37,000 تومان

بسته های آموزش تعاملی کامپیوتر

Excel Function 2013

33,500 تومان

آموزش Visio 2016

18,500 تومان

آموزش Outlook 2016

18,500 تومان

آموزش HTML5

18,500 تومان

آموزش AutoCad 2016

18,500 تومان

آموزش پاسکال

18,500 تومان