پکیج فضای مجازی والدین
حامی کودک در فضای مجازی
آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL 2007
نمایش همه

پکیج فضای مجازی والدین


مدیریت سیستمهای کامپیوتری خانگی.

مشاهده فعالیتهای فرزندان.

مشاهده ساعت کاری فرزندان.

مشاهده سایت های بازدید شده توسط کامپیوتر.

و امکاناتی بیشتر...

 

مدیریت سیستمهای کامپیوتری خانگی

دیدگاه خود را بنویسید